German Amateur Radio Station

 

Wat is Lora APRS?

LoRa is een modulatietechnologie die gebruik maakt van een frequentiespreidingsmethode om gegevens over lange afstanden te kunnen verzenden met een zeer laag vermogen.
De LoRa-technologie is eigenlijk ontwikkeld voor gegevensoverdracht voor IOT-apparaten in de ISM-banden (LoraWAN) en wordt daar ook met succes toegepast.
Door het wijdverbreide gebruik en dus de grote aantallen eenheden zijn de kosten voor de benodigde hardware extreem gedaald en zijn deze betaalbaar en uiterst interessant voor projecten in de amateursector.
Voor radioamateurs is de 433 MHz-versie bijzonder geschikt, omdat deze in de 70 cm-band door amateurs kan worden gebruikt zonder de gebruikelijke beperkingen voor IOT in de ISM-band (duty cycle, zendvermogen, enz ...).

Enige tijd geleden werd ik me bewust van de mogelijkheden van de vrij goedkope LORA-modules uit China.

Andere projecten lieten echter geen tijd voor een nadere beschouwing.

In januari was er wat tijd en konden snel twee modules worden gekocht.De "tracker" is de mobiele/draagbare eenheid. Hij bepaalt de huidige positie met de ingebouwde GPS en zendt die uit als een datapakket op 433,775 MHz.

De "iGate" is de stationaire eenheid. Het ontvangt de positiegegevens die door de trackers worden gezonden en zendt deze gegevens via WLan door naar een APRS-server. Deze server maakt dan de trackers zichtbaar op APRS.fi.<<< Terug